Інформація для формування Стратегічного плану розвитку

Маріупольського державного університету

на 2021 – 2025 рр.

Міжнародне співробітництво

Інститут українсько-грецької дружби та елліністичних досліджень

1. Основна мета, стратегічні цілі та поточні завдання відповідно до пунктів Стратегічного плану

 

Основна мета – розвиток та подальше зміцнення українсько-грецької дружби на рівні освітньої та наукової діяльності, культурного співробітництва, сприяння подальшому налагодженню дипломатичних відносин між Україною та Грецією.

 

Стратегічні цілі: створення умов для подальшого розвитку українсько-грецького співробітництва в різноманітності його форм та заходів, організація міжнародної діяльності.

Поточні завдання:

 • підтримання співробітництва з грецькими організаціями в Україні та Греції;

 • підготовка до участі в міжнародних наукових та освітніх проектах, стажування за кордоном;

 • організація та проведення заходів, спрямованих на поширення знань щодо освіти, культури, історії, мистецтва, науки Греції;

 • організація та проведення методичних та наукових семінарів, а також курсів підвищення кваліфікації для викладачів новогрецької мови;

 • розширення нових партнерств з грецькими інституціями різного характеру;

 • підтримка культурного розмаїття та сприяння міжкультурному діалогу;

 • сприяння проведенню аналітичної та дослідницької діяльності у сфері грецької освіти і культури і креативних індустрій;

 • розвиток освітніх ініціатив, впровадження інновацій, цифрових технологій та діджиталізація у сфері науки та освіти;

 • збереження мовної та культурної спадщини греків Приазов’я.

 • посилення матеріально-технічної бази Інституту.

 

2. Опис заходів, на основі яких будуть досягатися стратегічні цілі та виконуватися поточні завдання.

 1. участь у міжнародних грантових проектах;

 2. участь студентів та викладачів у програмах академічної мобільності Erasmus+.

 3. співробітництво з міжнародними освітніми та науковими установами та агенціями Греції;

 4. організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів та студентів, професійної практики студентів у Греції;

 5. фандрайзинг.

 

3. Індикатори та показники, на основі яких можна перевірити виконання стратегічних цілей

 

 1. кількість міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, відкритих лекцій, які проведено на базі Інституту українсько-грецької дружби та елліністичних досліджень;

 2. кількість публікацій у наукових виданнях Греції;

 3. кількість нагород (грамот, дипломів), отриманих у конкурсах, стажуваннях, що проходять у Греції та за кордоном (на грецьку тематику);

 4. кількість угод про співробітництво між Інститутом українсько-грецької дружби та елліністичних досліджень та міжнародними освітніми організаціями, фондами та асоціаціями, університетами;

 5. кількість учасників міжнародних програм і проектів.

© 2019. Маріупольський державний університет.

Сайт створений на Wix.com